baner4 (97 kB)

XV KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA
NAUK WETERYNARYJNYCH
Lublin, 22-24 września 2016

SEKCJE

 • 1. Sekcja nauk podstawowych
  Przewodniczący: prof. dr hab. Marta Kankofer
  Katedra Biochemii
  Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie; tel. : +48 81 445 66 08; e-mail: marta.kankofer@up.lublin.pl

 • 2. Sekcja nauk przedklinicznych
  Przewodniczący: prof. dr hab. Ryszard Bobowiec
  Katedra Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych
  Zakład Patofizjologii
  Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie; tel. : +48 81 445 66 65; e-mail: ryszard.bobowiec@up.lublin.pl

 • 3. Sekcja higieny żywności i weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego
  Przewodniczący: prof. dr hab. Krzysztof Szkucik
  Katedra Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia
  Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie; tel. : +48 81 445 69 00; e-mail: krzysztof.szkucik@up.lublin.pl

 • 4. Sekcja prewencji weterynaryjnej, dobrostanu zwierząt i higieny pasz
  Przewodniczący: dr hab. Renata Urban-Chmiel, prof. UP w Lublinie
  Instytut Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt
  Zakład Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków
  Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie; tel. : +48 81 445 60 36; e-mail: renata.urban@up.lublin.pl

 • 5. Sekcja chorób koni
  Przewodniczący: prof. dr hab. Leszek Krakowski
  Katedra i Klinika Rozrodu Zwierząt
  Zakład Andrologii i Biotechnologii Rozrodu Zwierząt
  Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie; tel. : +48 81 445 61 69; e-mail: leszek.krakowski@up.lublin.pl

 • 6. Sekcja chorób zwierząt gospodarskich
  Przewodniczący: dr hab. Krzysztof Lutnicki, prof. UP w Lublinie
  Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Zwierząt
  Zakład Chorób Wewnętrznych Zwierząt Gospodarskich i Koni
  Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie; tel. : +48 81 528 46 17; e-mail: krzysztof.lutnicki@up.lublin.pl

 • 7. Sekcja chorób psów i kotów
  Przewodniczący: dr hab. Łukasz Adaszek
  Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych
  Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie; tel. : +48 81 445 61 92; e-mail: lukasz.adaszek@up.lublin.pl

 • 8. Sekcja chorób ptaków
  Przewodniczący: dr Agnieszka Marek
  Instytut Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt
  Zakład Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków
  Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie; tel. : +48 81 445 60 80; e-mail: agnieszka.kolasa@up.lublin.pl

 • 9. Sekcja chorób zwierząt akwakultury
  Przewodniczący: dr hab. Leszek Guz
  Instytut Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt
  Zakład Chorób Ryb i Biologii
  Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie; tel. : +48 81 445 60 50; e-mail: leszek.guz@up.lublin.pl

 • 10. Sekcja zwierząt nieudomowionych i futerkowych
  Przewodniczący: dr Zbigniew Bełkot
  Katedra Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia
  Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie; tel. : +48 81 445 69 35; e-mail: zbigniew.belkot@up.lublin.pl

 • 11. Sekcja historii medycyny weterynaryjnej
  Przewodniczący: dr hab. Krzysztof Lutnicki, prof. UP w Lublinie
  Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Zwierząt
  Zakład Chorób Wewnętrznych Zwierząt Gospodarskich i Koni
  Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie; tel. : +48 81 528 46 17; e-mail: krzysztof.lutnicki@up.lublin.pl