baner4 (97 kB)

XV KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA
NAUK WETERYNARYJNYCH
Lublin, 22-24 września 2016

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący
prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk
Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie; tel. : +48 81 445 66 61; e-mail: genp53@interia.pl

Wiceprzewodniczący
prof. dr hab. Krzysztof Szkucik - tel/fax. : + 48 81 445 69 00; e-mail: krzysztof.szkucik@up.lublin.pl