baner4 (97 kB)

XV KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA
NAUK WETERYNARYJNYCH
Lublin, 22-24 września 2016

KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący - prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk
Wiceprzewodniczący - prof. dr hab. Krzysztof Szkucik

 • dr hab. Łukasz Adaszek
 • dr hab. Marcin Arciszewski, prof. UP w Lublinie
 • prof. dr hab. Ireneusz Balicki
 • dr Zbigniew Bełkot
 • prof. dr hab. Ryszard Bobowiec
 • dr hab. Roman Dąbrowski
 • prof. dr hab. Zbigniew Grądzki
 • dr hab. Leszek Guz
 • prof. dr hab. Jadwiga Jaworska-Adamu
 • prof. dr hab. Marta Kankofer
 • dr hab. Urszula Kosior-Korzecka
 • prof. dr hab. Krzysztof Kostro
 • prof. dr hab. Cezary Kowalski
 • prof. dr hab. Leszek Krakowski
 • dr hab. Iwona Taszkun
 • dr hab. Krzysztof Lutnicki, prof. UP w Lublinie
 • dr hab. Renata Urban-Chmiel, prof. UP w Lublinie
 • dr hab. Wojciech Łopuszyński
 • dr hab. Jacek Madany, prof. UP w Lublinie
 • prof. dr hab. Barbara Majer–Dziedzic
 • dr Agnieszka Marek
 • prof. dr hab. Zbigniew Nozdryn-Płotnicki
 • dr hab. Izabela Polkowska
 • dr hab. Iwona Puzio
 • dr hab. Radosław Radzki
 • prof. dr hab. Piotr Silmanowicz
 • prof. dr hab. Antonina Sopińska
 • dr hab. Marek Szczubiał
 • dr hab. Marcin Tatara
 • dr hab. Ewa Tomaszewska
 • dr hab. Krzysztof Tomczuk, prof. UP w Lublinie
 • prof. dr hab. Władysław Wawron
 • prof. dr hab. Andrzej Wernicki
 • prof. dr hab. Zygmunt Wrona
 • dr hab. Jose Luis Valverde Piedra, prof. UP w Lublinie
 • prof. dr hab. Grażyna Ziółkowska