baner4 (97 kB)

XV KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA
NAUK WETERYNARYJNYCH
Lublin, 22-24 września 2016

KOMITET HONOROWY

 • Krzysztof Jurgiel – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Dr Ewa Lech – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Prof. dr hab. Marian Binek - Prezes PTNW, Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie
 • Lek.wet. Włodzimierz Skorupski – Główny Lekarz Weterynarii
 • Dr Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin
 • Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk – Rektor-elekt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 • Prof. dr hab. Tomasz Janowski – Przewodniczący Komitetu Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu PAN
 • Prof. dr hab. Andrzej Koncicki – Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
 • Dr hab. Krzysztof Kubiak prof. UP – Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • Prof. dr hab. Bogdan Lewczuk - Dziekan-elekt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie
 • Prof. dr hab. Marcin Bańbura - Dziekan-elekt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie
 • Prof. dr hab. Andrzej Wernicki - Dziekan-elekt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie
 • Dr hab. Krzysztof Niemczuk prof. PIWet. - Dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach
 • Prof. dr hab. dr h.c .mult. Marian Truszczyński - Członek rzeczywisty PAN
 • Prof. dr hab. dr h.c. Tadeusz Krzymowski - Członek rzeczywisty PAN
 • Prof. dr hab. dr h.c .mult. Zygmunt Pejsak - Członek rzeczywisty PAN
 • Prof. dr hab. Romuald Zabielski - Członek korespondent PAN
 • Prof. dr hab. Jan Żmudziński - Członek korespondent PAN
 • Prof. dr hab. dr h.c .mult. Ryszard Badura
 • Prof. dr hab. dr h.c . Jerzy Kita
 • Prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński
 • Prof. dr hab. Stanisław Kossakowski
 • Prof. dr hab. Marian Tischner
 • Prof. dr hab. Iwona Markowska – Daniel - Wiceprezes Zarządu Głównego PTNW
 • Prof. dr hab. Jan Twardoń – Sekretarz Naukowy PTNW
 • Lek. wet. Jacek Łukaszewicz – Prezes Izby Lekarsko – Weterynaryjnej
 • Lek. wet. Paweł Piotrowski - Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii