baner4 (97 kB)

XV KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA
NAUK WETERYNARYJNYCH
Lublin, 22-24 września 2016

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych
z dnia 19 marca 2015 r.

,

XV Kongres PTNW odbędzie się w dniach 22 - 24 września 2016 r.,
a organizatorem będzie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie


zaproszenie Dziekana